Kredyt w Polsce

Kredyt w Polsce

Kredyt oznacza pożyczenie pieniędzy, przez jedną, lub więcej osób, organizację, lub inne podmioty, na rzecz innych osób, organizacji itp. Odbiorcy (czyli kredytobiorcy) zaciągają dług i zwykle są zobowiązani do zapłaty odsetek z tego długu tak długo aż cały dług jest spłacany, a także w celu spłaty pożyczonej kwoty głównej.

Dokument poświadczający zadłużenie (np. Weksel własny ) zwykle określa między innymi główną kwotę pożyczonych pieniędzy, stopę procentową (najczęściej podawaną w skali roku) naliczaną przez pożyczkodawcę oraz datę spłaty. Pożyczka wiąże się z realokacją przedmiotowych aktywów na okres między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą .

Odsetki stanowią zachętę dla pożyczkodawcy do zaciągnięcia pożyczki. W przypadku legalnej pożyczki każde z tych obowiązków i ograniczeń jest egzekwowane na podstawie umowy, co może również obciążyć kredytobiorcę dodatkowymi ograniczeniami zwanymi kowenantami pożyczkowymi. Chociaż ten artykuł koncentruje się na pożyczkach pieniężnych, w praktyce każdy istotny przedmiot może być pożyczony. Działalność jako dostawca pożyczek jest jedną z głównych działalności instytucji finansowych, takich jak banki i firmy wydające karty kredytowe. Dla innych instytucji emisja kontraktów dłużnych, takich jak obligacje, jest typowym źródłem finansowania.

Najbardziej pożądaną przez konsumentów opcją, jest pożyczka krótkoterminowa. Pożyczki na żądanie to pożyczki krótkoterminowe, które zazwyczaj nie mają ustalonych terminów spłaty. Zamiast tego kredyty na żądanie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która zmienia się w zależności od podstawowej stopy oprocentowania kredytu lub innych określonych warunków umownych. Pożyczki na żądanie można w dowolnym momencie “wezwać” do spłaty przez instytucję pożyczającą. Pożyczki na żądanie mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone.

Jeśli chcecie łatwo znaleźć pożyczkę w internecie, wystarczy, że wpiszecie swoją miejscowość i frazę “kredyty” do internetu. Przykładowo: Kredyty Warszawa, Kredyty Wrocław, Kredyty Zakopane itp.

Pamiętajcie że branie pożyczki jest w pełni bezpieczne, o ile macie pewność, że będziecie mogli ją spłacić całą, wraz z odsetkami, oraz prowizją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *