Holter EKG Warszawa

Holter EKG Warszawa

W zdrowiu serca holter ekg jest rodzajem zautomatyzowanego elektronicznego aparatu kardiograficznego, niedrogiego instrumentu medycznego do monitorowania pracy serca trwającego dłużej niż 24 godziny. Może mierzyć tętno i ciśnienie krwi. Urządzenie posiada szereg zaawansowanych funkcji, które można ustawić zgodnie z życzeniem pacjenta. Dostępne są dwa rodzaje automatycznych monitorów pracy serca – Holter i HEM. Informacje dostarczane przez te dwa urządzenia można łączyć, aby uzyskać kompleksowy obraz funkcjonowania serca.

Ten rodzaj monitora jest bardzo przydatny w różnych sytuacjach, takich jak ostry zawał mięśnia sercowego (AMA), migotanie komór (VF) i zawał osierdzia (PIR). Zapewniają szybszą diagnostykę i leczenie, ponieważ mogą bezpośrednio monitorować rytm bicia serca pacjenta. Mają wiele zaawansowanych funkcji, takich jak skomputeryzowany monitoring i natychmiastowa reakcja na nieprawidłowości w rytmie bicia serca. Ekg jest przymocowany do klatki piersiowej pacjenta i staje się integralną częścią jego systemu opieki zdrowotnej. Urządzenie rejestruje rytm bicia serca pacjenta i przesyła te dane do monitora, gdzie wykwalifikowany technik oceni wyniki i zaproponuje środki zaradcze.

Ponieważ urządzenie ekg może diagnozować i mierzyć bicie serca danej osoby,

może również pomóc w identyfikacji arytmii i innych chorób serca. Monitory ekg mogą również mierzyć ciśnienie krwi pacjenta. Rzut serca można również zmierzyć z Holtera ekg za pomocą monitora tętna na palec. Informacje z tych monitorów mogą zostać zinterpretowane przez lekarza, który następnie może przepisać leki na podstawie historii medycznej pacjenta. Urządzenia te służą do monitorowania osób z chorobami serca, z chorobami wpływającymi na ich pracę, takimi jak niewydolność serca, wrodzone wady serca, a także z migotaniem przedsionków.

Urządzenie EKG rejestruje impulsy elektryczne serca. Informacje te są przesyłane z komputera do monitora za pomocą elektrod. Monitor wyświetla następnie sygnał, który jest interpretowany przez przeszkolonego technika. Na podstawie interpretacji tego sygnału lekarz może stwierdzić, czy serce pacjenta bije w normalnym tempie, czy też występują nieprawidłowości. Urządzenie EKG może również mierzyć maksymalne i minimalne wymiary serca oraz aktywność elektryczną serca.

Aparat Holter ekg został początkowo zaprojektowany do użytku u pacjentów, którzy przeszli zawał serca i byli poddawani operacjom kardiochirurgicznym. Zgodnie z wynikami badań, urządzenie to umożliwiło wiele ulepszeń w sposobie monitorowania i leczenia pacjentów z dolegliwościami kardiologicznymi przez lekarzy. Po pierwsze, może zdiagnozować problemy pacjentów, zanim pojawią się objawy, a tym samym uratować życie pacjenta. Ponadto może mierzyć i rejestrować tętno pacjenta i inne parametry życiowe, dzięki czemu lekarze mogą określić, jakie leczenie jest najbardziej odpowiednie dla pacjenta. W rezultacie każdego roku ratuje się więcej istnień ludzkich.

Holter ekg został zaprojektowany jako nieinwazyjny sprzęt medyczny,

dzięki czemu nie ma potrzeby zdejmowania ubrania przez pacjenta podczas pomiaru urządzenia. Wyposażony jest w klips do paska, który pacjent nosi podczas odpoczynku. Pomaga to osobie wygodnie przymocować urządzenie do ciała i zapewnia jej wygodę. Ponieważ jednak urządzenie jest bezprzewodowe, można je również nosić w kieszeni lub w dowolnej innej części ciała, która może odbierać sygnały.

Istnieje wiele ulepszeń, które zostały wprowadzone w maszynie Holter ekg. Przede wszystkim zmodyfikowano teksturowaną powierzchnię, aby odczyty uzyskane z różnych części ciała dały dokładniejszy odczyt. Odczyty są również mierzone za pomocą standardowej platformy elektronicznej, a nie przyrządu wykorzystującego cewki. Ponadto urządzenie umożliwia lekarzom obserwację rytmu serca bez zbliżania się do skóry pacjenta. Modyfikacje zostały wprowadzone tak, aby aparat EKG mógł również mierzyć inne parametry życiowe pacjentów, takie jak ciśnienie krwi, temperatura i oddychanie.

Maszyna Holter EKG okazała się dobrodziejstwem dla społeczności medycznej. Pozwala lekarzom i pielęgniarkom ocenić stan zdrowia pacjenta bez konieczności zbliżania się do pacjenta, co mogłoby oznaczać przeszkadzanie pacjentowi. Pomogło również lekarzom w szybszym poznaniu stanu zdrowia pacjenta, skracając w ten sposób czas potrzebny na leczenie. Ten sprzęt medyczny istnieje na rynku od wielu lat i jest bardzo przydatny dla wielu osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *