Czym jest rynek kapitałowy?

Czym jest rynek kapitałowy?

Rynek finansowy obejmuje wszystkie dziedziny ludzkiego życia. To w nim zawierane są transakcje, zaciągane są zobowiązania, a także odkładane są środki pieniężne. Ekonomiści już dawno dokonali podziału tegoż rynku na kilka segmentów. Jednym z nich jest rynek kapitałowy, w obrębie którego można – jak sama nazwa wskazuje – pozyskać kapitał.

 

Rynek kapitałowy – co to jest?

W rynku kapitałowym szczególną rolę odgrywa kapitał. Ten zaś może być pozyskiwany na dwa różne sposoby: w formie udziału lub też w formie dłużnej. W jednym i w drugim przypadku mowa o inwestycjach, których okres zapadalności jest dłuższy niż rok. Oznacza to, że definicję tą spełniają zarówno środki średnio i długoterminowe.

 

Jaką postać mają wspomniane “środki”? Najczęściej mowa tu o papierach wartościowych, które emituje się w celu pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Papiery te – czyli obligacje i akcje – emitowane są przez przedsiębiorstwa lub inne podmioty zewnętrzne, które w ten sposób chcą przynajmniej częściowo sfinansować swoje inwestycje.

 

Czym są akcje?

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie rynku kapitałowego bez akcji. Są to aktywa, które emitowane są wyłącznie przez spółki akcyjne. Zasada działania jest tu prosta: w ten sposób sprzedaje się udziały w przedsiębiorstwie, za które można pozyskać środki niezbędne do jego funkcjonowania. Niestety – z punktu widzenia inwestora – akcje są dość niestabilnym środkiem inwestycyjnym, którego wartość ustala spekulacja.

 

Akcje jako narzędzie inwestycyjne, można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Z tym pierwszym przypadkiem ma się do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorstwo po raz pierwszy sprzedaje swoje udziały wśród inwestorów. Z kolei o rynku wtórnym mówi się wtedy, gdy te same akcje są już sprzedawane po raz drugi i to rzecz jasna osobom trzecim.

 

Czym są obligacje?

Obligacje to papiery dłużne. Oznacza to, że w przeciwieństwie do akcji, pieniądze zainwestowane w ich zakup muszą zostać zwrócone. Niestety brak ryzyka inwestycyjnego przedkłada się na znacznie niższe stopy zwrotu, które mogą być nawet kilkunastokrotnie niższe, aniżeli w przypadku akcji. Można nawet powiedzieć, że obligacje to swoista pożyczka na raty, którą jednak trzeba zwrócić. Co więcej, konieczne będzie też przekazanie inwestorowi określonej części zysków.

 

Kto może wyemitować obligacje? Tradycyjnie może być to państwo, które w ten sposób rezerwuje sobie środki na obsługę późniejszych zobowiązań. Obligacje może też emitować podmiot komunalny, ale też gmina lub miasto – w zależności od przepisów. Istotą delegacji jest to, że ich emitent już na samym początku zobowiązuje się do ich sprzedaży, co oczywiście wiąże się z zyskiem dla inwestora. W związku z tym ponoszone z ich tytułów ryzyko jest minimalne.

 

Podsumowanie

Akcje i obligacje to dwa filary, na których opiera się rynek kapitałowy. Mimo, iż tak wiele je różni, to tak naprawdę razem tworzą one jedną, wyjątkową całość. Znajomość kierującymi nimi mechanizmami, może i nie da gwarancji zarobku, ale pozwoli się lepiej zorientować w realiach inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *